mazury Guide

Mazury Dance Company, one of many biggest and greatest -recognized Polish dance organizations in the UK. Create in 1949, we will have more than 100 people in three groupings. Our Mazury Motel is also a great place to manage an incorporation event or a convention. Motel Zalesie Mazury Energetic MASSAGE na mazurach, szkolenia, konferencje, wesela i imprezy. Na razie jedynym potwierdzonym przewoźnikiem wyrażającym chęć lotów z Szymany Airport jest SprintAir. Należy podkreślić, że Mazury to raj d-LA lubiących jazdą konną i wypoczynek w siodle.

Mazury agroturystyka posiadają bardzo dobrze rozwiniętą sieć gospodarstw rolnych świadczących usługi agroturystyczne różnym profilu i zakresie. Ludzi, z czego mniej więcej połowę stanowili Polacy, przy czym warto dodać, iż na Mazurach mieszkała niemal wyłącznie ludność pochodzenia polskiego. Kulturkampfu, zainicjowanego przez Bisamarcka, była walka z katolicyzmem, a na terenie Mazur dominował protestantyzm.

Określenie tych terenów przez Niemców (das) Masurenland lub (das) Masuern (Mazury) pojawiło się dopiero w XIX n. i miało na celu sztuczne wydzielenie protestanckich Mazurów jako odrębnej narodowości. Należy zauważyć, iż ludność pochodzenia polskiego przeważała na Mazurach aż do czasów wielkiej epidemii dżumy w latach 1708-1711. Na wyludnione przez pomór tereny Mazur zaczęli napływać koloniści niemieccy, natomiast osiedlanie się Polaków było administracyjnie utrudnione.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s